Predikarens bibelreferenser WP-tillägg

Predika med Guds ord

Vill du nå dina läsare och åhörare med Guds ord

Hur många av dem ser efter?

Predikarens bibelreferenser tillägget till WordPress hemsidor har gjorts med tanke på den nya situation världen står i.

Bibeln skall själv komma till tals, när du publicerar andakter, betraktelser och predikningar på din blogg.

De stora 1800-talsväckelserna var Bibelväckelser. Nu kan du lika kraftfullt som Carl-Olof Rosenius, F. G. Hedberg med flera förankra dina texter på din blogg med bibelord som direkt syns på din sida från BibleGateways databas enligt Folkbibeln 15s översättning

“Jag tror, att om folk själv ser efter i Bibeln vad där står, kan Gud själv komma till tals. Då övertygar han själv, och inte predikanten.”

Bibelreferens i bokhyllan
11%
Om tillgång till yttre hemsida genom ett klick
37%
En enkel hover på samma sida
100%
Ökat förtroende för predikanten
100%

Testa hur det fungerar.

Alla har syndat, och saknar rätt att komma till himlen. Rom 3:21; Ef 2:3. Det hjälper inte att försöka släta över med goda gärningar för att sona sina egna synder inför Gud, det vill säga uppfylla de krav som Gud ställt i sin lag. Gal 2:18-19. Istället behövde Gud själv finna lösningen. Det gör han genom att sända sin egen son till världen, för att han som ren, syndfri och oskyldig, skall uppfylla det Gud krävde in i minsta detalj. Genom att tro på honom får vem som helst komma till evig gemenskap med Gud i hans glädje, istället för att gå förlorad till ett evigt straff. Joh 3:16, Rom 3:22-24; Ef 2:8.

Referenserna kan sättas in var som helst på din WP-sajt, med Predikarens bibelreferenstillägg!

Med tillstånd av Olof Edsinger får du här ta en titt på hur Predikarens bibelreferenser ser ut och fungerar i praktiken på en av hans artiklar.

För en avgörande skillnad

ladda ner redan idag!

Donationer till nödhjälp för fattiga kenyaner och bibelöversättning kan göras till Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Om möjligt, märk betalningen Predikaren BR.

Mobile-Pay (Finland)
74262